On

คนที่ได้รับประโยชน์จากการเล่น

Posted by skywalker

GCLUB CASINO

มีผลไปยังกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็กระทบต่อการบ้านการเมือง รวมทั้งอีกส่วนเป็นผู้รอบรู้เป็นอำนาจ ดังเช่น ทนาย คุณครู ทหาร ตำรวจ ซึ่งเป็นกรุ๊ปสาเหตุที่เป็นกลไกในการผลักดันและกับส่งเสริมเศรษฐกิจ เหลือแค่กรุ๊ปผู้สร้างเบื้องต้น ดังเช่นว่า กสิกร ซึ่งแปลงเป็นผู้ที่อยู่ในในตำแหน่งด้านล่างสุดของลำดับขั้น แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสังคม เมื่อสภาพสังคมได้เปลี่ยนเป็นอย่างมากสู่สังคมเมือง ลำดับขั้นด้านสังคมก็ได้ถูกเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างซับซ้อน ก็แค่ฐานรากของการเช็ดกดูแลโดยผู้มีอิทธิพลยังคงตั้งรกรากอยู่ในในวัฒนธรรมไทย โดยมีต้นแบบดังเช่นระบบอุปการะ นำไปสู่การมีช่องว่างรวมทั้งแตกต่างในสังคมที่เยอะขึ้น  ภาวะแล้วก็ปัญหาการกระทำที่ไม่ยุติธรรมโดยอำนาจเมือง  แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง พนักงานภาครัฐ ไม่ว่าจะอยู่ในในฐานะเป็น เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคลากรของเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับการตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆตัวอย่างเช่น ผู้ตัดสิน อนุกรรมการ นับว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติ การเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะมีฐานะพิเศษที่มีข้อบังคับควบคุมการปฏิบัติภารกิจไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายอาญา หมวด  ข้อผิดพลาดต่อตำแหน่งงานราชการ มาตรา ถึง ได้ระบุข้อผิดพลาดไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ในหลายแบบอย่าง การใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นความประพฤติที่ทำความเสียหายให้แก่สังคมและกับการประเทศ ส่งผลร้ายแก่พสกนิกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากความประพฤติปฏิบัตินั้นทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม และกับการนำไปสู่ความทรุดโทรมที่เกิดขึ้นแก่สังคมโดยรวม การใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้องมีทั้งการคดโกงฉ้อโกง แล้วก็การใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้องที่ส่งความสูญเสียต่อบุคคลอื่น สำหรับพนักงานของเมืองโดยปกติ การใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ส่วนมากจะหมายคือ การคดโกงฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญเป็นการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ว่ายกเว้นการกระทำ หรือใช้อำนาจหน้าที่หาผลกำไร โดยรูปแบบของการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง มีลักษณะที่ผิดแผกแตกต่างออกไปดังต่อไปนี้ รื่นเริง โชติชาครพันธ์ รวมทั้งแผนก  ถึง  การคดโกงฉ้อโกง ในทัศนะของชาวไทย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  การฉ้อราษฎร์บังหลวง คือ การฉ้อโกง การเบียดบังเอาโดยอำนาจหน้าที่ราชการ และกับการได้บอกคำจำกัดความของคำว่า หลอกลวง คือ การขูดรีด รวมทั้งเบียดบังเอาทรัพย์สมบัติของหลวงมาเป็นของตน ด้วยเหตุดังกล่าวการที่ข้าราชการทำการเรียกรับ หรือยอมรับสินบน หรือใช้ตำแหน่งงานกระทำโกง หรือเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อคุณประโยชน์สำหรับตัวเองหรือคนอื่น โดยการฝ่าฝืนหรืออาศัยตำแหน่งงานในทางด้านราชการเพื่อนำมาซึ่งการก่อให้เกิดรายได้เป็นของตน แล้วก็การที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือวงศ์วานของตนเองให้เข้ารับตำแหน่งราชการ แม้จะมิได้รับสินบน แม้กระนั้นถือได้ว่าเป็นการฉ้อโกงด้วยเหมือนกัน ธีรดี เสรีแต่งตั้ง

Related Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *