GCLUB CASINO

การเดิมพันคาสิโนออนไลน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเสพติด (Addictive) ด้วยเหตุนี้ โดยธรรมดาต้นเหตุทางด้านรายได้ก็เลยมีส่วนชี้แจงออกจะน้อย แบบจำลองทางเศรษฐวิทยาที่เล่าเรียน การกระทำของผู้เสพการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ได้บ่งทำให้เห็นว่า สิ่งสำคัญที่บางทีอาจมีส่วนในการกำหนดความประพฤติเล่นการเดิมพันคาสิโนออนไลน์จะประกอบไปด้วย เหตุเฉพาะบุคคล (ได้แก่ อายุ เพศ การเรียน อื่น ๆอีกมากมาย) สาเหตุที่เกิดจากสภาพสังคมแล้วก็สภาพแวดล้อม (อาทิเช่น ระดับการเล่นการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ของครอบครัว และพนันออนไลน์ก็เพื่อนพ้อง) การเข้าถึงแหล่งของการเล่นการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ (ความยากง่ายของเข้าถึง และพนันออนไลน์ก็ความมากมายหลากหลายของการเดิมพันคาสิโนออนไลน์) รวมทั้งทัศนคติของผู้ซื้อที่มีต่อการเสี่ยง จะมองเห็นได้ว่า ต้นเหตุแต่ละประการล้วนนำมาซึ่งการก่อให้เกิดนัยเชิงหลักการที่แตกต่าง เพราะฉะนั้น การศึกษาเล่าเรียนสาเหตุที่มีส่วนตารางเสพติดของผู้เล่นการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ในเชิงจำนวนด้วยแบบจำลองทางเศรษฐมิติก็เลยมีความสำคัญ และพนันออนไลน์ก็จะช่วยทำให้รู้ถึงระดับนัยสำคัญโดยเทียบระหว่างเหตุระบุต่าง ๆได้แจ่มแจ้งและพนันออนไลน์ก็จะทำให้เกิดการจัดลำดับความสำคัญในการจัดทำแผนการถัดไปผลจากงานเล่น slotsเรียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประวิณ มันดีที่สุด จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การเรียนความประพฤติการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ในเมืองไทย” รวมทั้งได้เผยแพร่งานเล่น slotsศึกษาค้นคว้าและพนันออนไลน์ทำการวิจัยดังที่กล่าวมาแล้วในนิตยสาร NIDA Economic Review เล่มที่ 1 ปี พุทธศักราช2557 พบว่า สำหรับคนประเทศไทยแล้ว การเดิมพันคาสิโนออนไลน์เป็นผลิตภัณฑ์เสพติด(Addictive Goods) เนื่องมาจากไม่มีกรณีใดเลยที่รายได้ (Income) ของผู้เล่นการเดิมพันคาสิโนออนไลน์สามารถชี้แจงความประพฤติการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ได้อย่างเป็นจริงเป็นจังทางสถิติของ ผลการศึกษาวิจัยยังกล่าวว่า ‘ความสำราญ’ ที่ได้จากการเล่นการเดิมพันคาสิโนออนไลน์มีหัวใจสำคัญในการกำหนดว่าบุคคลจะเป็นผู้ที่เล่นการเดิมพันคาสิโนออนไลน์หรือเปล่า โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ที่เล่นการเดิมพันคาสิโนออนไลน์เป็นผู้ที่ชิงชังการเสี่ยง (Risk-averse Person) รวมทั้งรู้สึกตัวว่าตนเป็นผู้ที่ติดการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ ด้วยเหตุนั้น ผลการศึกษาวิจัยก็เลยชี้ไปในแนวทางที่สรุปว่า ผู้เล่นการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ในเมืองไทยมีลักษณะท่าทางที่จะมีความประพฤติเป็น ‘ผู้เสพอย่างมีเหตุมีผล’ (Rational Addiction Behavior) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Becker and Murphy (1988) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้พนันได้ทำการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์การเดิมพันคาสิโนออนไลน์อย่างมีเหตุมีผลโดยเทียบ

Related Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *